Rahimov Mirzohid Akramovich

Tavallud topgan sana: 1974 yil

Tug'ilgan joy:Navoyi viloyati

Yo'nalishlar: Tarixchilar

8494

Tarjimai hol

Ma’lumoti: 1991-1996 yy. - Navoiy davlat pedagogika instituti (NDPI)ning tarix fakulteti. 1997-2000 yy. - O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti aspiranturasi. 2003-2006 yy. - O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti doktoranturasi.

Ilmiy daraja: tarix fanlari doktori (2012 y., O‘zR FA Tarix instituti).

Ilmiy qiziqishlari: eng yangi tarix va O‘zbekiston Respublikasining xalqaro aloqalarini tadqiq etish, geosiyosat hamda Markaziy Osiyoda davlatlararo munosabatlarini o‘rganish.

Xorij mamlakatlariga uyushtirilgan tadqiqot va ma’ruzaviy safarlari:

2003-2012 yillar mobaynida Raximov M.A. o‘zining tadqiqot va ma’ruzaviy safarlari bilan quyidagi xorijiy mamlakatlarda bo‘ldi: Kembridj universitetida, Lon­don universitetida (Buyuk Britaniya), Vashington universitetlarida, Djordjiya universitetida, Djon Xopkinsa nomidagi Kavkaz va Markaziy Osiyo instituti (AQSh), Leyden universitetida (Gollandiya), NATO kolledjeda (Italiya), Gissin va Belefild universitetlarida (Germaniya), Xokkaydo universitetida (Yaponiya), J.Neru nomidagi universitet hamda Mumbay universiteti (Hindiston), L.Gumilyova nomidagi Yevroosiyo universiteti (Ostona) va boshqalar.

Asosiy ilmiy nashrlari:

1. Rahimov. M. Markaziy Osiyoda barqarorlik va turg‘unlik rivojlanishni ta’minlash sharoitida O‘zbekistonning xalqaro hamkorligi. Mas’ul muharrir. A.Saidov, R.Abdullayev. nashr. “Tonggi Nashr”. T. 2011. str. 230.

2. Rahimov M.A. XIX asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyoda xalqaro munosabatlarning o‘ziga xos xususiyati. - Angliya-Rossiya raqobati talqinida XX asrning boshi \\ "O‘zbekiston tarixi ". 2011. № 4. bet.28-35.Rahimov M.A. va boshqalar. O‘zbekiston Respublikasining xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni shakllantirish va rivojlantirish tarixi. Mas’ul muharrir. R.Abdullayev, D.Alimova. Nashr. “O‘zR FA Kutubxonasi”. T. 2011. bet.170.

3. Rahimov Mirzohid, Political transformation in Central Asia: perspective from Uzbekistan// Politicheskaya sistema SshA I voprosi demokratizasii v stranah Sentralnoy Asii. Almaty, Kazakhstan, 2005. Pp.201-212.

4. ahimov Mirzohid, Urazaeva Galina, Central Asia Nations and Border issues // Conflict Studies Research Center, Central Asia Series. UK. 05/10. March 2005. http://www.da.mod.uk/csrc.

5. Rahimov M.A. O‘rta Osiyoda zamonaviy xalqaro munosabatlarni o‘rganishda o‘zaro tarbiyaviy usullardan foydalanish // O‘zbekistondagi og‘zaki tarix: nazariya va amaliyot. T.: O‘zR FA TI, 2011. b. 119-125.

6. Mirzokhid Rakhimov. Internal and external dynamics of regional cooperation in Central Asia.\\ Journal of Eurasian studies. Amsterdam-London-Oxford. 2010. Volume 1. Issue 2. Pp. 95-101.

7. Mirzokhid Rakhimov. Historical transformations and regionalism in Central Eurasia. //The 2ndinternational conference of the HK Russia-Eurasia Reseach Project “Beyond Russian and Becoming Eurasia” June 17-18, 2010. Hanyan University, Seoul, Korea.

8. Mirzokhid Rakhimov. The European Union and Central Asia: Challenges and Prospects of Cooperation. // Zentrum fr internationale Entwicklungs- und Umweltforschung der Justus-Liebig-Universitdt GieYaen. No. 47 GieYaen, January 2010. Pp.18.

9. Efim Pivovar and Mirzokhid Rakhmov (ed.). Sivil society in Uzbekistan. Moscow State University pub. 2009. Pp. 60. (rus tilida)

10. Efim Pivovar and Mirzokhid Rakhmov (ed.). Comtemporary trends of international relations in Central Asia. Moscow State University pub. 2008. Pp. 68. (rus tilida)

11. Mirzohid Rahimov, From Soviet republics to independent states: Challenges of transitions in Central Asia // in Towards the Greater Middle East: Social Science Pers­pec­ti­ves on the changing geography of the world politics. by Mehdi Parvizi Amineh (ed.). Brill Aca­de­mic Publishers (Leiden, Boston & London). 2007. Pp.289-310.

12. Mirzokhid Rakhimov. Challenges of peace and future development of Central Asia// IPRA conference ‘Building Sustainable Futures - Enacting Peace and Development’, which will be held in the University of Leuven, Belgium, 15-19 July 2008.

13. Mirzohid Raximov. Markaziy Osiyoda ko‘p tomonlama davlatlararo munosabatlar muammolari. // Markaziy Osiyodagi xalqaro munosabatlardagi hozirgi yo‘nalishlari. J. «EvroOziya» noyabr 2008 № 6. Moskva, Rossiya. bet. 5-10.

14. Mirzokhid Rakhimov. Central Eurasia: challenges of regional and international cooperation// Materials of International Seminar “Eurasian Perspectives In search of alternatives”. February 2009 Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies Kolkata. Pp. 64-65.

15. Mirzohid Rahimov. Markaziy Osiyoda xavfsizlik muammolari va ko‘p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish.// Jahon siyosati: kelajakdan nazar. E.5. Markaziy Osiyodagi barqarorlik va xavfsizlikning kelajagi. Moskva. Moskva Davlat xalqaro munosabatlar instituti. 2009. bet. 47-52.

16. Mirzokhid Rakhimov. Central Asian relations with Russia and China // Democratization and human rights. Tashkent Uzbekistan. 2008 Number 1. Pp. 69-73.

17. Mirzohid Rakhimov, Geopolitical transformation and integration process in Post-Soviet Central Asia //Materials of second International congress Caucasus and Central Asia in the globalization process. Baku, Azerbaijan. May 3, 2007 pp. 950-956.

18. Mirzokhid Rakhimov, Transformatsiya ShOS v usloviyax geopoliticheskix izmeneniy v Sentralnoy Azii. // Obshestvennoye mneniye i prava cheloveka. 2006. №4 str. 16-23.

19. Rahimov Mirzohid, Dynamic of transformation regional organizations in Central Asia // The Fifth international conference “Russia, Siberia, and Central Asia: Interrelation of Peoples and Cultures” Barnaul State Pedagogical University. November 2005, Barnaul (Russia) Pp.376-381.

20. Mirzokhid Rakhimov. Transformation of EU-Central Asian relations // DAAD conference Martin-Luther- University, Halle, Germany 22-25 June 2012.

21. Mirzokhid Rakhimov. Russian policy towards Central Asia \\ International conference “Re-emerging Russia: challenges and Prospects”. University of Mumbai, India. 6-7 march 2012.

22. Mirzokhid Rakhimov. Central Asia and West Asia in the way of revival Silk Road \\ International conference “Peace and security in West Asia”. University of Mumbai, India. 12 march 2012.

23. Mirzokhid Rakhimov. Uzbek foreign policy: bilateral and multilateral dimension// The State in Eurasia: Performance in local and global arenas. Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies. Kalkata, India. March 14-16, 2012

24. Mirzokhid Rakhimov. Central Asia and Japan \\ International conference “Globalization and Eurasia”. University Kashmir, India. 17-21 October 2011.

25. Mirzokhid Rakhimov. Central Asia between East and West. Public lecture University Passau. July 19, 2011.

26. Mirzokhid Rakhimov. Challenges of institutional transformation in Central Asia: perspective from Uzbekistan // International conference “Twenty Years After: 1991 in Retrospect”. Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian studies. Kolkata. India. 2011. Pp. 27.

27. Mirzokhid Rakhimov. Central Eurasia: prospects for multilateral partnership// ICCEES VII World Congress. July 26-31, 2010. Stockholm, Sweden.

28. Mirzokhid Rakhimov. Central Eurasia: challenges of regional and international cooperation\\ International Seminar «Eurasian Perspectives In search of alternatives». February 4-6, 2009 Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies Kolkata.

29. Mirzokhid Rakhimov, Regional cooperation in Central Asia and opportunities for the cooperation with Central Asian organisations // International cooperation forum from cross-bounder to transnational cooperation. September 9-10, 2005. Tartu, Estonia. http://www.partnertext.com/forum2005/

30. Mirzokhid Rakhimov. Neighbourhood and regionalisation patterns and dynamics in Central Asia. Problems and perspectives. // International Conference “Governance, Neighbourhoods Relations and Regional Cooperation: Comparing European and Central Asian Approaches” Urumqi, September 20-21, 2011. Xinjiang University Urumqi, China.

31. Mirzohid Rahimov. Markaziy Osiyo va Yaponiya: o‘zaro hamkorlik va yanada kengroq hamkorlik istiqbollari // “Kavkaz va Markaziy Osiyo: mustaqillikning yigirma yilligidan so‘ng: Janub mohiyatini qayta ko‘rib chiqish” xalqaro anjumani, Qozog‘iston sharqshunoslik instituti. 26 avgust 2011.

32. Mirzokhid Rakhimov, European Union-Central Asia relations in the context of the new strategy // Conference within Jean Monnet Joint Project of the European Union and at the University of World Economy and Diplomacy. Tashkent January 22, 2010.

33. Mirzokhid Rakhimov, Sontemporary Central Asia: Challenges and Perspectives, Public Lecture University of Jena, Germany. 22 June 2009.

34. Mirzokhid Rakhimov, Challenges and prospects of Silk Road strategy in Central Asia \\ Xalqaro anjuman "Dynamics and Revival of Silk Route: Perspective, Challenges & Opportunities" from October 15-18, 2008 at the University of Kashmir, Srinagar, J&K, India.

35. Mirzokhid Rakhimov, Regional cooperation in Central Asia and perspective of CA - Indian relations \\ Xalqaro anjuman «India and the Major Powers in Central and West Asia: Challenges and Opportunities” at Jamia Millia Islamia, New Delhi. 21-22 October 2008.

36. Mirzohid Rahimov, Qozog‘iston va O‘zbekiston o‘zaro hamkorli va Markaziy Osiyoda integratsiya jarayonlarining istiqbollari // Xalqaro bahslar maslahati. “Markaziy Osiyoda mintaqaviy integratsiya holati va istiqbollari” 23 dekabr 2008 yil. L. Gumilev nomidagi Yevroosiyo universiteti Ostona, Qozog‘iston.

37. Mirzohid Rahimov, O‘zbekiston Respublikasi siyosiy jarayonlarining asosiy yo‘nalishlari // 6-chi xalqaro anjuman Rossiya Federatsiyasi va ittifoqdan avvalgi mustaqil Yevroosiyo Davlatlarining siyosiy ilmi va siyosiy jarayonlari. Rossiya davlat aniq fanlar Universiteti. 1-2 Fevral 2008 y.

38. Mirzokhid Rakhimov, Challenges and future prospects of regional cooperation in Central Asia \\ 38thInternational Congress for Asian and African Studies 10-15 September 2007 Ankara, Türkiye

39. Mirzokhid Rakhimov, Geopolitical transformation and integration process in Post-Soviet Central Asia // Caucasus and Central Asia in the globalization process. Second International congress. Baku, Azerbaijan. May 3, 2007

40. Mirzokhid Rakhimov, Regional cooperation and integration in Central Asia// Roundtable “Silk Road and Economic Development in Central Asia: History and Modernity”. The Institute of History Uzbek AS and University of Georgia (USA) Tashkent, Uzbekistan 24 July 2006.

41. Mirzokhid Rakhimov, The problem of religion extremism in Central Asia// Lecture, Summer school “Terrorism and Religion extremism in Central Asia”, Almaty, Kazakhstan. 6-19 August, 2006.

42. Mirzokhid Rakhimov, Dynamics and Prospect for SCO development //Round table Meeting“10 Years of the Shanghai Cooperation Process and Regional Security Challenges in Central Asia” International Institute or Strategic Studies, London,UK January 27-28, 2006

43. Mirzokhid Rakhimov, Central Asia in the post-Soviet period // Public lecture. IIAS, Leiden University. 11 May 2005. Leiden, The Netherlands.

44. Mirzokhid Rakhimov, Transition in Uzbekistan and its Challenges // International conference The Challenges of the post-Soviet Transition in Kazakhstan. Leiden, The Netherlands. 8 April 2005.

45. Mirzokhid Rakhimov, National delimitation in Central Asia: past and present // German Oriental studies conference. September 19-21, 2004. Halle, Germany.

46. Mirzokhid Rakhimov, Uzbekistan in transition: identity, Islam, security // Uzbekistan seminar. International Institute of Asian Studies, Asian Studies in Amsterdam, Royal Tropical Institute. 11 May 2004. Amsterdam. Netherlands.

47. Mirzokhid Rakhimov, National and state building in the Republic of Uzbekistan // The Ninth Annual REECAS regional conference. 26 April 2003. University of Washington, Bothell. USA.

Anjuman va seminarlardagi ishtiroki:

Xalqaro jurnal va uyushmalarga a’zoligi:

• "Journal of Eurasian Studies" xalqaro jurnalining redkollegiya a’zosi, Elsever publisher /Hanyang University.

• "Korean Journal of Central Asia and Caucasus studies" xalqaro jurnalining tahririy jamoasi a’zosi, ICAS, University Hankuk, Korea.

• Markaziy-Evraosiyo tadqiqotlar jamiyati a’zosi.

• Markaziy Osiyo tadqiqotlari xalqaro uyushmasi a’zosi.

• YevroOziyo jurnali mavzuviy sonlari tahririyati a’zosi, MDU.

• O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qonunchilik palatasining Xalqaro ishlar va parlamentlararo aloqalar qo‘mitasi mutaxassislar maslahati.

• O‘zbekiston eng yangi tarix jamiyati kengashi a’zosi.

 

Video galereya

Rasmlar galereyasi