Alimova Dilorom Agzamovna

Tavallud topgan sana: 25 may 1948 yil

Tug'ilgan joy:Тошкент

Yo'nalishlar: Tarixchilar

8302

Tarjimai hol

Lavozimi: O‘zR FA Tarix instituti “Tarixshunoslik va manbashunoslik” bo‘limi mudiri.

Ma’lumoti: Toshkent Davlat Universiteti (ToshDU) tarix fakulteti (1971 y.).

Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori (1991 y.), professor (2002).

Ilmiy qiziqishlari:

•          Markaziy Osiyoda xotin-qizlar masalasi tarixi va tarixshunosligi;

•          Markaziy Osiyoda milliy harakati tarixi va tarixshunosligi;

•          Markaziy Osiyoda madaniyat tarixi va tarixshunosligi;

•          Markaziy Osiyoda Islom tarixi va tarixshunosligi;

•          Tarix fani metodologiyasi.

Asosiy ilmiy nashrlari:

1. 19-asr va 20-asrning boshida Markaziy Osiyo tarixining yangi ijtimoiy tarixida Viyenna, Yozgi maktab, 2-7 sentyabr. 2012;

2. “O‘zbekistonning ilmiy va madaniy aloqalari tarixidagi Toshkentning o‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjuman. - Toshkent, 5 aprel, 2011 yil;

3. “Straboning yo‘li” Buyuk ipak yo‘lining bir qismi sifatida;. Xalqaro anjuman materiallari. Baku, 2008 yil 28-29 noyabr - Samarqand-Toshkent, 2009;

4. Madaniy meros - Tarixni o‘rganish manbasi, dunyoning madaniy va ma’naviy yaralishi. Xalqaro ilmiy anjuman materiallari 14-15 mart 2008 yil - Ashxobod;

5. XX asrning birinchi choragida Markaziy Osiyo xalqlarining ijtimoiy hayoti: an’analar va innovatsiyalar. Xalqaro anjuman (Toshkent, 2008 yil 12-13 sentyabr). - Toshkent, 2009 yil;

6. Shahar yo‘llari va karvonlar asrlarga bog‘liq munosabatlar ramzi (Hindiston, G‘arbiy va Markaziy Osiyo). Xalqaro seminar va ko‘rgazma. - Yangi Dehli, 2008 yil;

7. Sovet Ittifoqidan keyingi Markaziy Osiyoda tarixiy fan: topilmalar va muammolar. Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman. - Olma ota, 2007 yil;

8. ICANAS Sharqshunoslarning Xalqaro Kengashi - 38. - Anqara, 2007;

9. Samarqand shahrining 2750 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy simpozium. - Toshkent-Samarqand: fan, 2007;

10. Yevroosiyo dunyosi: tarix, zamonaviylik, istiqbol. 2006 yil 12-13 oktyabrda bo‘lib o‘tgan beshinchi xalqaro yevroosiyo ilmiy forumi. Ostona, 2006;

11. Markaziy Osiyoda ijtimoiy fanlarni rivojlantirishda yangi standartlar tomon. Xalqaro ilmiy anjuman. Olma ota, 2006;

12. “Kengayib borayotgan Yevropa tushunchasi doirasida Turkiy-Markaziy Osiyo o‘zaro munosabatlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman. Olma-ota. 2005 yil. 19-20 may;

13. “Shaharga ko‘chish va ko‘chmas mulk” xalqaro anjumani (2003 yil may, Olma-ota);

14. “Markaziy Osiyo: sivilizatsiya rivoji yo‘llari” xalqaro anjumani (2003 yil 2-3 iyul, Toshkent);

15. “Markaziy Osiyo tarix nazarida: o‘tmishdan kelajak tomon” xalqaro anjumani (2002 yil 12-13 avgust, Toshkent);

16. “Janub tarixida yoshlar harakati” xalqaro anjumani (2003 yil 16-18 oktabr, Toshkent);

17. Markaziy Osiyo tadqiqotlari bo‘yicha xalqaro anjuman (avgust 2002, Bordo, Frantsiya);

18. Markaziy Osiyo tadqiqotlari bo‘yicha xalqaro anjuman (2000 yil, Vena, Avstriya);

19. Ayollar masalasiga bag‘ishlangan xalqaro anjuman (1999, Bled, Sloveniya);

20. Xalqaro masalalar bo‘yicha anjuman (1996, Anqara, Turkiya);

21. Tarixchilar xalqaro kengashi (1994, Anqara, Turkiya);

Monografiyalar

1. O‘zbekistonda ayollar muammosini hal qilish. (1917-1941) (qisqacha tarixshunoslikka doir qissa). T.Fan, 1987. 6 bet;

2. Markaziy Osiyodagi ayollar muammosi: o‘rganish tarixi va zamonaviy muammolari (20-80-yillar) T .: Fan, 1991. 10 bet;

3. Tarix - tarix kabi, fan kabi tarix. T. 1. Tarix va tarixiy tushuncha. T .: O‘zbekiston, 2008. 280 b;

4. Tarix o‘tmish sifatida, tarix fan sifatida. T. 2. Jadidchilik hodisasi. T .: O‘zbekiston, 2009. 184 b.  32 b;

Hammualliflikda

1. O‘zbekiston tarixi (XVI - XIX asrning birinchi yarmi). Toshkent, Fan, 2012 yil;

2. O‘zbekistondagi intellektual hayoti tarixida Fanlar Akademiyasi. Toshkent: Yangi Nashr, 2012 yil;

3. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti nashrlari (1991-2009). - Toshkent: Fan, 2010. - 150 b;

4. Etnos va madaniyat: an’anaviylik va zamonaviylik. Akademik Karim Shoniyozov turkumida etnologlarning V Respublika ilmiy anjumani materiallari. - Toshkent: Fan, 2010. - 334 b;

5. Toshkent tarixi (qadim zamonlardan to bugungacha). Toshkent, 2010 (rus, o‘zbek, ingliz tillarida);

6. Samarqand tarixi (qadimgi davrlardan bugungi kungacha). - Toshkent: ART FLEX, 2009. - 148 b. Rus va o‘zbek tillarida;

7. O‘zbekiston 1917-1991 yillarda. Fikrlar va mafkuralar qarama-qarshiligi. Toshkent: “Sharq”; 2002;

8. Tarix shohidligi va saboqlari. Sharq n., 2001;

9. Mahmudxo‘ja Behbudiy va uning tarixiy qarashlari. T., 1998. (o‘zbek va rus tillarida).

Ilmiy adabiyotlar

1. Markaziy Osiyoda Islom // Tarixiy makon. Moskva, 2011 y., № 2 (A.Agzamova, Karimov E.E. bilan hammualliflikda);

2. O‘zbekistondagi ta’lim tizimi: an’analar va innovatsiyalar / / Georg Etskert nomidagi institutning ma’lumotlar axborotnomasi. Maxsus nashr. 2012 yil;

3. Turkistonning milliy sara tabaqasi: 20-asrning boshlarida o‘zgarish jarayonlari hodisasi; ICAS International Academic Conference "Socio-cultural changes and elites in Central Asia". 3-9- betlar;

4. Cultural Heritage of the Silk Rote and Uzbekistan// Silk RouteandEurasia. Peace and cooperation. Edited by Aijaz A Bandey. Centre of Central Asian Studies University of Kashmir Srinagar. 2011. P. 67-76;

5. Markaziy Osiyo tarixshunosi timsoli // Manash Qoziboyev: Hayot halqasi. Olma-ota: noyob kitob, 2011. - 239 b., 41-44-rasmlar;

6. Central Asian Jadidism and the Egyptian Islamic Reformism: Some Comparative Remarks // Modernity and its Agencies. Young Movements in the History of the South. Manohar, 2010. P. 77-86;

7. Zamonaviy madaniyat tushunchasida Toshkentning o‘zgarishi // “O‘zbekiston poytaxti Toshkentning 2200 yilligi”; xalqaro ilmiy anjumanining materiallari. T: Fan, 2009. P. 257-263;

8. Yevroosiyo tushunchasida XX asr boshida O‘zbekiston tarixi // Rossiya-O‘zbekiston: tarix va zamonaviylik. Maxsus mavzu. M., 2008. P. 26-38;

9. Tashkenton the Crossroad of the Great Silk Road // Cities Roads ad Caravan an emblem of linkages through the ages (India, West andCentral Asia). International seminar and exhibition. New Delhi, 2008. P. 82-834;

10. L’evolution du statut de la femme dans I’Asie central: des djadids aux independences // Femmes d’Asie central. Genre et Mutations dans les societes musulmanes sovietisees.Tashkent: Ifeac, 2007. P. 129-149;

11. Qahramonmi yoki sarguzashtchi? // Tarixiy makon. MDH mamlakatlari tarixi muammolari. Moskva, 2007. № 2. P. 188-192;

12. Beg‘arazlik va mas’uliyat: O‘zbekistonning etnik xaritasi qanday bo‘lishi kerak? // O‘zbekiston tarixi. 2004 yil, №1. (hammualliflikda);

13. Genetic basis of the intelectual and social protest and merge of philosophical ideas of the west and the east in views of jadids // Culture in Mind, Mind in Culture.Uzbekistan-KoreaInternational Symposium.Tashkent. 2004. April 17. P. 32-38;

14. Studying Islam and the Soviet Model of "Militant" Atheism inUzbekistan(on the materials of the 20s and 30s) // “International Journal of Central Asian Studies”,Seoul: IASD&IACAS, 2003. Vol. 8-1;

15. Jadidlarning milliy-shiddatli harakatlari va ularning ijtimoiy-siyosiy mohiyati. Jadidlarning davlatchilikka qarashlari // O‘zbekiston davlatchilik tarixi to‘g‘risidagi insho. Sharq n., 2001;

16. Women’s Shape in Uzbekistan before and after independence // Danger and identity construction women of Central Asia, Caucuses and Turkey. Brill London-Boston- Koln 2000;

17. Markaziy Osiyoda Jadidchilik. O‘zbekiston n., 2000;

18. The History of Jadid Movement in Turkistan in the Beginning of Twentieth Century // Central Asia and the Caucasus Reviem. Tegeran, 1998, № 20;

19. Historial Vision of Khudgum //Central AsiaSurvey: № 17, № 1. March. 1998.London;

20. Jadidchilarning tarixiy dunyoqarashi va ularning Turkiston kelajagi uchun loyihasi // Turkiston mustaqilligi va birligi uchun kurash sahifalaridan. Fan n., 1996;

21. 1920-1930-yillarda O‘zbekistonning tarixshunoslik madaniyati sari / / O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar. № 6;

22. 1920 yillarda Markaziy Osiyo va Qozog‘iston ayollarini ozod etish // Og‘alik hamkorlik, SSSR xalqlarining o‘zaro yordami (Tarixshunoslik, manbalar). Selinograd: Al Farobi, 1992. 1 s.s;

23. Hudjumani o‘rganishning birinchi bosqichi // Tarix masalalari. M., 1991. № 9-10;

24. O‘zbekistonda xotin-qizlar muammosining zamonaviy holati va jamoatchilik vazifalari // Qayta qurilish sharoitida O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari. T: Fan, 1990 yil;

25. 1920 yillar Markaziy Osiyo sovet tarixshunosligida ayollar muammosi / / O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar. 1989 yil № 11;

26. 20-30-yillar adabiyotida Hudjum va O‘zbekistonda ayollar muammosini yoritishda jamoatchilarning vazifalari // O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar. № 7;

27. O‘zbekistonda xotin-qizlar muammosini hal qilishda adabiyot va matbuot. Ma’lumot n., 1987. s. 1.0;

28. Markaziy Osiyodagi birinchi ayollar jurnali “Yangi yo‘l”ning faoliyati to‘g‘risida // Saodat. № 12 pl. 0.5;

29. O‘zbekistonda ayollarning ozod etilishining o‘ziga xos xususiyatlari to‘g‘risida // MUNSK. 1975. p. L. 0.5.

200 dan ortiq nashrlar muallifi.

Rasmlar galereyasi